Förskola - ansökan om plats under sommarstängningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om sommarförskoleplats. Sista dag för ansökan är den 12 juni. Du lämnar in en ansökan per barn.

Du ska lämna ett intyg från din rektor om du studerar och från din arbetsgivare om du har arbete. Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna uppgifter. (Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-14). Intyget hittar via valet "Intyg om arbete/studier" till höger. Färdigifyllt intyg bifogas i denna e-tjänst.

För frågor som gäller sommarförskolan kan du skicka e-post till sommarforskola@stromstad.se eller ringa till 0526-192 94.
Det gäller även om förutsättningarna ändras så att du inte längre har behov av omsorg under sommaren - hör av dig så snart som möjligt!

Mer information

> Mer information om sommarförskolan på kommunens webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa