Förskoleplats under sommarstängningen - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om sommarförskoleplats. Sista dag för ansökan är den 9 juni. Du lämnar in en ansökan per barn.

För att få plats på sommarförskola måste båda vårdnadshavarna arbeta under den aktuella tiden.
Intyg behöver inte lämnas vid ansökan, men kan komma att efterfrågas senare.

För frågor som gäller sommarförskolan kan du skicka e-post till kommun@stromstad.se
Det gäller även om förutsättningarna ändras så att du inte längre har behov av omsorg under sommaren - hör av dig så snart som möjligt!

Mer information

> Mer information om sommarförskolan på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa