Förskola - Ansökan om plats under sommarstängningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om sommarförskoleplats. Sista dag för ansökan är den 16 maj. Det är möjligt att ansöka för max 3 barn i e-tjänsten, behöver du ansöka för fler än 3 barn så lämnar du in ytterligare en ansökan via e-tjänsten.

Du ska lämna ett intyg från din rektor om du studerar och från din arbetsgivare om du har arbete. Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna uppgifter. (Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-14). Intyget hittar du under valet "Hämta blanketter" till höger. Färdigifyllt intyg kan bifogas i denna e-tjänst.

För frågor som gäller sommarförskolan kan du vända dig till sommarforskola@stromstad.se

Mer information

> Mer information om sommarförskolan på kommunens webbplats

 

Plats på fritidshem under sommarstängningen
E-tjänsten för anmälan om behov av plats på sommarfritidshem är öppen 1 juni - 18 juni.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa