Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad.

Vem som kan beviljas bidrag regleras i  lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Strömstads kommuns hemsida och på Boverket kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

 

För att vi ska kunna besluta om din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker ditt behov av anpassningen. En arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig skriver detta intyg.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du behöva lämna medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Du kan välja att antingen ladda upp dessa i e-tjänsten, skicka de per post eller använda Strömstads kommuns e-tjänst Bostadsanpassning - medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Om du inte äger din bostad behöver du  få medgivande av fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att anpassningarna får göras och att samtliga ägare inte kräver ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Om det finns fler personer som bor i hushållet (sambo, maka/make, barn som står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt med flera) behöver du ha deras eventuella medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Observera att om det är flera nyttjanderättshavare behöver det finnas ett medgivande per nyttjanderättshavare.

Saknas e-legitimation går det bra att ladda ner blanketten och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den. Skicka ifylld blankett till  Strömstad kommun eller lämna hos Kommuncenter i kommunhuset. 

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ev. fullmakt/förordnande
  • Åtgärdsförslag på anpassning
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Ev. medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare (Se separat e-tjänst)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa