Lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus - ajourhållning

LÄS MER

När du bygger nytt, gör en förändring, exempelvis vid tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning eller rivning måste du anmäla detta till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett.

Mer information om vad lägenhetsregistret är och hur du uppdaterar dina fastigheters uppgifter i det.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se