Lägenhetsregister - Ajourhållning

LÄS MER

När du bygger nytt, gör en förändring, exempelvis vid tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning eller rivning måste du anmäla detta till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett.

Mer information om vad lägenhetsregistret är och hur du uppdaterar dina fastigheters uppgifter i det.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+4652619000
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa