Skolskjuts för elev i grundskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts

Vid ändringar under läsåret som gör att eleven behöver skolskjuts, skall ansökan göras senast en månad innan eleven behöver skolskjuts. Beslut meddelas i e-tjänsten och vårdnadshavaren kan då logga in i e-tjänsten för att läsa beslutet. Det skickas även en notifiering till den e-postadress som vårdnadshavaren anger i e-tjänsten när beslutet finns att läsa.

Du kan ansöka om ordinarie skolskjuts, skolskjuts vid växelvis boende och skolskjuts vid särskild omständighet i e-tjänsten.

Riktlinjer vid bedömning av rätt till skolskjuts

Utgångspunkten vid bedömningen av rätten till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress och av kommunen anvisad skola. Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om den kortaste gång- eller cykelvägen mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Skolskjuts beviljas normalt för ett läsår eller en termin i taget.
Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts i Strömstads kommunöppnas i nytt fönster

Saknar du e-legitimation?

Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten utan måste kontakta kommuncenter (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp med ansökan.

Ansökan på engelska / Application in english

Om du inte förstår svenska så kan du fylla i en ansökningsblankett på engelska. Denna blankett kan också användas om du inte har ett svenskt personnummer, eller om enbart en av två vårdnadshavare kan signera blanketten. / If you do not understand swedish, you can fill out an application form in english. This form can also be used if you do not have a social security number, or if only one of the parents/legal guardians/care givers can sign the application.

> Ansökningsblankett på engelska / Application form in english 

För gymnasieelever

Gymnasieelever ansöker i en annan e-tjänst: Elevresa eller inackorderingstillägg för elev i gymnasieskola

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa