Grundskola - Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Senaste dag att ansöka inför höstterminen 2021

För att få färdbevis vid höstterminens början måste ansökan göras senast söndag 20 juni.
Beslut meddelas i e-tjänsten med start vecka 27, och vårdnadshavaren kan då logga in i e-tjänsten för att läsa beslutet. Det skickas även en notifiering till den e-postadress som vårdnadshavaren anger i e-tjänsten när beslutet finns att läsa.

Vid ändringar under läsåret som gör att eleven behöver skolskjuts, skall ansökan göras senast en månad innan eleven behöver skolskjuts.

Riktlinjer vid bedömning av rätt till skolskjuts

Utgångspunkten vid bedömningen av rätten till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress och av kommunen anvisad skola. Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Skolskjuts beviljas normalt för ett läsår eller en termin i taget.
Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts i Strömstads kommunöppnas i nytt fönster

Observera!

Ansökan gäller enbart för elever i grundskolan. För elever på gymnasiet hanteras elevresor på samma sätt som tidigare år.
> Läs mer om elevresor på gymnasiet

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa