Grundskola och grundsärskola - Anmälan om nyinflyttad elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du flyttar till Strömstad och har ett barn som skall gå i grundsärskola eller grundskola (förskoleklass till och med åk 9), måste du anmäla att ni flyttat hit för att barnet skall få plats i någon av våra skolor.

Observera! Vid gemensam vårdnad måste anmälan signeras av båda vårdnadshavarna.

> Mer information om inflytt

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa