Inskrivning eller utskrivning av elev i grundskolan - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du flyttar till eller från Strömstad och har ett barn som ska gå eller har gått i grundsärskola eller grundskola (förskoleklass till och med åk 9), måste du anmäla att ni flyttat in eller ut för att barnet skall få plats eller skrivas ut  i våra skolor.

Observera! Vid gemensam vårdnad måste anmälan signeras av båda vårdnadshavarna.

> Mer information om inflytt

Ansökan på engelska / Application in english

Om du inte förstår svenska så kan du fylla i en ansökningsblankett på engelska. Denna blankett kan också användas om du inte har ett svenskt personnummer, eller om enbart en av två vårdnadshavare kan signera blanketten. / If you do not understand swedish, you can fill out an application form in english. This form can also be used if you do not have a social security number, or if only one of the parents/legal guardians/care givers can sign the application.

> Ansökningsblankett på engelska / Application form in english 

Saknar du eller den andra vårdnadshavaren e-legitimation?

Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten utan måste kontakta kommuncenter (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp med ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa