Grundskola och grundsärskola - anmälan om in eller utflyttning av elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du flyttar till eller från Strömstad och har ett barn som ska gå eller har gått i grundsärskola eller grundskola (förskoleklass till och med åk 9), måste du anmäla att ni flyttat in eller ut för att barnet skall få plats eller skrivas ut  i våra skolor.

Observera! Vid gemensam vårdnad måste anmälan signeras av båda vårdnadshavarna.

> Mer information om inflytt

Ansökan på engelska / Application in english

Om du inte förstår svenska så kan du fylla i en ansökningsblankett på engelska. Denna blankett kan också användas om du inte har ett svenskt personnummer, eller om enbart en av två vårdnadshavare kan signera blanketten. / If you do not understand swedish, you can fill out an application form in english. This form can also be used if you do not have a social security number, or if only one of the parents/legal guardians/care givers can sign the application.

> Ansökningsblankett på engelska / Application form in english 

Saknar du eller den andra vårdnadshavaren e-legitimation?

Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten utan måste kontakta kommuncenter (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp med ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa