Byte av grundskola inom Strömstads kommun - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Byte av grundskola
Om vårdnadshavare eller barn önskar byta grundskola inom Strömstads kommun ansöker vårdnadshavaren om det i denna e-tjänst.
Vid gemensam vårdnad måste ansökan signeras av båda vårdnadshavarna för att behandlas.

Nyinflyttade
Nyinflyttade till kommunen använder inte denna e-tjänst, utan istället:
Grundskola och grundsärskola - anmälan om in eller utflyttning av elev

Skolskjuts
Om du väljer en annan skola än den som ligger närmast den adress där barnet är folkbokfört, kan barnets eventuella rätt till skolskjuts påverkas.
> Information angående skolskjuts för elever i grundskolan

Hantering av personuppgifter
> Läs om hur Strömstads kommun hanterar personuppgifter

Lagring av lämnade uppgifter
De uppgifter du lämnar i denna ansökan kommer att registreras och lagras i kommunens elevregister. Det inskickade ärendet kan du under 1 år se i Mina sidor, därefter tas ärendet bort från e-tjänsten.

Saknar du eller den andra vårdnadshavaren e-legitimation?
Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten. Kontakta kommuncenter så hjälper de dig.

Registration for Compulsory school, Preschool class or Compulsory school for pupils with learning disabilities (for children aged 6-16).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa