Förening - ansökan om bidrag för samlingslokaler

LÄS MER

Stöd kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård.

Mer information om bidrag till samlingslokaler

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+4652619000
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa