Förening - ansökan om bidrag för samlingslokaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård.

Mer information om bidrag till samlingslokaler

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+4652619000
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa