Förening - ansökan om arrangörsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arrangörsbidrag kan sökas till kultur och fritidsevenemang av föreningar aktiva i Strömstad. 

Vi uppmanar sökande till samverkan med andra aktörer som till exempel studieförbund, andra föreningar och regionala finansiärer. På hemsidan Kultur- & fritidsbidrag till föreningar & arrangörer kan du läsa mer om möjliga samverkanspartners samt de olika kriterierna för arrangörsstöd.

Företagare som söker sponsormedel för kommersiella evenemang kan inte söka arrangörsbidrag. Är du företagare och vill söka samverkan inom kultur- eller fritidsområdet, hör av dig till oss.

Återrapportering
Efter avslutat evenemang ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två månader efter avslutat evenemang. Återrapportering gör ni i e-tjänsten Förening -  redovisning av arrangörsbidrag, länken hittar ni även på hemsidan.

Om inte återrapportering görs kan kommunen kräva återbetalning av utbetalat stöd.

Kontakter:

Tove Meyer
Kulturansvarig
tove.meyer@stromstad.se


Marcus Palm
Fritidsansvarig
marcus.palm@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa