Förening - ansökan om arrangörsbidrag

LÄS MER

Arrangörsstöd kan sökas till kultur och fritidsevenemang av både föreningar, enskilda personer eller grupper av människor. 

Arrangörsstöd till föreningar inom kultur och fritidsområdet går att söka två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökningsperioderna meddelas på kommunens hemsida https://stromstad.se/arrangorsbidrag

Vi uppmanar särskilt sökanden till samverkan med föreningar, studieförbund och regionala finansiärer. Medlen beviljas utifrån kriterier som går att läsa mer om i dokumentet ”Stöd till föreningar och arrangemang i Strömstads kommun” samt utifrån befintlig budget.

Företagare som söker sponsormedel för kommersiella evenemang kan inte söka föreningsstöd.

Återrapportering
Efter avslutat evenemang ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två månader efter avslutat evenemang. Återrapporteringen hittar ni här och på vår hemsida

Om inte detta görs kan kommunen kräva återbetalning av utbetalat stöd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa