Sotningsjournal

LÄS MER

En sotningsjournal ska finnas där du som fastighetsägare med dispens för egen sotning ska registrera varje rengörings- och sotningstillfälle.

Mer information om sotningsjournalen och vad som ska stå i den.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se