Förening - ansökan om anläggningsbidrag

LÄS MER

Här kan fritidsföreningar som äger eller hyr och driver egen lokal eller anläggning ansöka om anläggningsbidrag. 

Mer information finns i dokumentet riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa