Ägarbyte- anmälan om ny fastighetsägare

LÄS MER

Här kan ni anmäla ägarbyte eller om ni är inflyttad till nybyggd fastighet, så att faktura för avfall, vatten och avlopp kommer till rätt person.

Om du är hyresgäst så fyller du inte i anmälan. Det är endast fastighetsägaren som ansvarar för att meddela uppgifterna. 

Avläsning av vattenmätaren ska göras på ägarbytesdagen

 Vid ett ägarbyte ska båda parter vara överens om den inlämnade avläsningen. Adress för slutfaktura krävs av säljaren.

Är du nyinflyttad så kan du enkelt ansluta dig till e-faktura via din bank.

Mer information om ägarbyte.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och meddelanden om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa