Kulturskolan - kurskatalog och anmälan till kurser

LÄS MER

Kurskatalog

Du kan fritt se hela kulturskolans kurskatalog utan att logga in.

Anmälan till kurser

För att göra anmälan till kurser behöver du ett konto i programmet StudyAlong.
Du kan logga in med de användaruppgifter du får när du skapar kontot, eller med e-legitimation.
> Skapa konto i StudyAlong

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är speciellt framtaget för Sveriges kultur- och musikskolor och består av fyra integrerade tjänster: kurskatalog, adminverktyg, lärplattform och  undervisningsmaterial. Vårdnadshavare och elever har egna inloggningar och kommer åt olika delar av StudyAlong.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att kunna anmäla till kurser krävs konto i StudyAlong - men du kan se alla kurser i kurskatalogen även utan konto