Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En del dricksvattenanläggningar måste du registrera hos kommunen.

Mer information om vilka anläggningar som måste registreras

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa