Tillsyn - anmälan om tillsynsärende

LÄS MER

Här kan du göra en tillsynsanmälan. Du kan även göra en anonym anmälan och då ska du inte vara inloggad.

Personuppgifter som inskickas kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets handläggning.  Alla inkomna handlingar blir offentliga uppgifter.

Läs mer om tillsynsanmälan här Om du bygger utan bygglov

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Om du vill lämna uppgifter anonymt så ska inloggning ej ske.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa