Gymnasiet - ansökan om inackorderingstillägg eller skolkort för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om inackorderingstillägg 

Elever som är folkbokförda i Strömstad kommun kan ansöka om inackorderingstillägg, om avståndet mellan bostad och skola är minst 60 km
Ansök senast 31 juli för att få inackorderingstillägget utan fördröjning.

Inackorderingstillägg för studier på friskolor söks genom CSN (Centrala studiestödsnämnden.)

Bifoga till din ansökan

• Kopia på hyreskontrakt eller intyg från den du är inackorderad hos

• Studieintyg från skolan

Här kan du läsa mer om inackorderingstillägg

 

Ansökan om skolkort för gymnasial utbildning på annan ort.

Om elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan är minst 6 km, kan folkbokförda elever i Strömstad ansöka om skolkort under perioden september-maj.
Ansök senast 31 juli för att kunna få skolkortet till terminsstarten.

Bifoga till din ansökan

• Studieintyg från skolan

Observera!
Elever som är folkbokförda i Strömstad och går på Strömstad Gymnasium behöver inte ansöka om skolkort, utan kommer att få skolkort  i skolan vid terminsstart.

Läs mer om vad som gäller för elevresor och skolkort

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa