Elevresa eller inackorderingstillägg för elev i gymnasieskola - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som studerar vid Strömstad Gymnasium

Elever som studerar vid Strömstad Gymnasium kan ha rätt till elevresa om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan överstiger 6 kilometer.

Ansökan om elevresa göras av samtliga vårdnadshavare/myndiga elever som har behov av elevresa. Svar på om elevresa beviljas eller ej kommer att meddelas via e-tjänsten.

För att hinna få färdbevis till höstterminens start, måste du ansöka senast 31 juli.

Elever som studerar på annan ort

Ansökan om inackorderingstillägg  för gymnasiestudier på annan ort

Elever som är folkbokförda i Strömstad kommun kan ansöka om inackorderingstillägg, om avståndet mellan bostad och skola är minst 60 km.
Ansök senast 31 juli för att få inackorderingstillägget utan fördröjning.

Inackorderingstillägg för studier på friskolor söks genom CSN (Centrala studiestödsnämnden.)

Bifoga till din ansökan
 - Kopia på hyreskontrakt eller intyg från den du är inackorderad hos
 - Studieintyg från skolan

Ansökan om elevresa för gymnasiestudier på annan ort

Om elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan är minst 6 km, kan folkbokförda elever i Strömstad ansöka om elevresa under perioden september-maj.
Ansök senast 31 juli för att kunna få färdbevis till terminsstart.

Bifoga till din ansökan
 - Studieintyg från skolan

> Läs mer om vad som gäller för elevresor och inackorderingstillägg

Saknar du e-legitimation?

Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten utan måste kontakta kommuncenter för att få hjälp med ansökan. Kontaktuppgifter till kommuncenter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Elever i grundskolan

För elever i grundskolan ansöker vårdnadshavare om skolskjuts i en annan e-tjänst: Skolskjuts för elev i grundskolan

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa