Lån av dator och/eller elevskåp i grundskolan och gymnasiet - överenskommelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du överenskommelsen vid lån av dator och elevskåp. 

Datorlån:

Äganderätt -  Datorn ägs av Strömstads kommun. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn.

Hantering  - Under låneperioden ska eleven vårda sin dator väl och förvara den på ett säkert sätt. Eleven ska iaktta normal aktsamhet vid förvaring och användning av datorn eftersom den är stöldbegärlig egendom. Om datorn blir skadad eller om datorn har försvunnit ska det omedelbart meddelas skolan.

Elevskåp:

Du får av skolan låna ett elevskåp där du kan förvara dina personliga tillhörigheter och ditt skolmaterial under terminstid. Skolan tar inget ansvar för det som förvaras i skåpet.

Varje enskild elev/vårdnadshavare får själv ta ansvar för att, via sitt försäkringsbolag, informera sig om vilka regler som gäller för deras hemförsäkring i händelse av stöld ur elevskåpet.

  • Skolan har rätt att öppna skåpet om det finns misstanke om att skåpet inte används på ett riktigt sätt.
  • Skåpet ska återlämnas i samma skick som det är i när du får det.
  • Skåpet är personligt och du får inte byta skåp med någon annan.
  • Om du har glömt din nyckel så kan vaktmästaren hjälpa dig att öppna ditt skåp.
  • Om du tappar bort din nyckel så beställer du en ny av vaktmästaren mot en ersättning av 100 kronor.

 

Du kan läsa mer om villkoren inne i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa