Grundskola 7-9 och gymnasiet - överenskommelse vid lån av dator och elevskåp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du överenskommelsen vid lån av dator och elevskåp. 

Datorlån:

Äganderätt -  Datorn ägs av Strömstads kommun. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn.

Hantering  - Under låneperioden ska eleven vårda sin dator väl och förvara den på ett säkert sätt. Eleven ska iaktta normal aktsamhet vid förvaring och användning av datorn eftersom den är stöldbegärlig egendom. Om datorn blir skadad eller om datorn har försvunnit ska det omedelbart meddelas skolan.

Elevskåp:

Du får av skolan låna ett elevskåp där du kan förvara dina personliga tillhörigheter och ditt skolmaterial under terminstid. Skolan tar inget ansvar för det som förvaras i skåpet.

Varje enskild elev/vårdnadshavare får själv ta ansvar för att, via sitt försäkringsbolag, informera sig om vilka regler som gäller för deras hemförsäkring i händelse av stöld ur elevskåpet.

Ni kan läsa mer om villkoren inne i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa