Gymnasiet - anmälan om närmast anhörig för elev i gymnasieskolan

LÄS MER

För elever och kursdeltagare

Denna e-tjänst vill vi att du fyller i och skickar in. Vi kommer att förvara uppgifterna i vårt arkiv på ett betryggande sätt. 

Vi behöver ha denna information för att kunna nå dina anhöriga (familj, släkt eller annan person) om något skulle hända dig under skoltid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa