Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan om slutbesked/slutbevis

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Du får inte ta byggnationen i bruk innan du fått ett slutbesked. Flyttar du in eller på annat sätt använder byggnationen innan du fått slutbesked tas sanktionsavgift ut.

Hämta dina företagsuppgifter 
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Mer information om slutbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa