Båtplats -uppsägning av båtplats eller båtplatskö

LÄS MER

Det är ingen uppsägningstid på båtplatser utan uppsägningen träder i kraft från det datum som du anger inne i e-tjänsten.

Observera att du måste informera om du önskar säga upp din plats i båtplatskön . Din plats i båtplatskön avslutas inte per automatik när du får en båtplats.

Båda uppsägningarna kan ni göra med denna e-tjänst

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa