Utbildningskontrakt mellan gymnasiet och företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Apl är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke.
Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa