Bygglov tidsbegränsat - avvecklingsplan

LÄS MER

Avvecklingsplan för tidsbegränsat bygglov.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se