Installation av cistern och/eller hantering av lösa behållare för brandfarlig vätska eller spillolja

LÄS MER

Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja

Enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden.

Läs mer kring cisterner på vår webbsida genom att klicka här.

Frågor om e-tjänsten

Strömstads kommun
mbn@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se