Cistern som tagits ur bruk

LÄS MER

Tömning och rengöring
Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfyllts ska den tömmas och rengöras.

Ta bort rör
Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall
Avfall från tömning, rengöring och skrotning av cisterner kan vara farligt avfall. Tänk på att anlita företag med särskilt tillstånd för detta. Mer information om reglerna kring farligt avfall hittar du här.

Föroreningar
Om föroreningar påträffas i samband med skrotningen så ska miljö- och byggförvaltningen informeras omgående.

Mer information kring cisterner hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Strömstads kommun
mbn@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se