Vattenavläsning

LÄS MER

Här kan du hantera din fastighetsinformation så som:

  • Fylla i avläsning av vattenmätaren. Vid ägarbyte ska avläsning av vattenmätaren göras på ägarbytesdagen.

Om du saknar svenskt personnummer så kan du använda samordningsnummer för inloggning eller för att skaffa en Freja e-legitimation. Samordningsnummer får man när man köper fastighet i Strömstad och saknar ett svenskt personnummer, inloggningen kräver 12 siffror så lägg till två nollor (00) före samordningsnumret.

 

För dig med organisationsnummer behövs du också lägga till två nollor (00) före organisationsnummer i rutan för personnummer.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Följande behövs för e-tjänsten