Bygglov, marklov och rivningslov - bilaga teknisk beskrivning

LÄS MER

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se