Annat sätt att fullgöra skolplikten i grundskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

FÖRFATTNINGSTEXT

Skollagen 24 Kap. Särskilda utbildningsformer 23 § Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och

3. det finns synnerliga skäl 24 § Medgivande enligt 23 § får lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 25 § Frågor enligt 23 och 24 §§ prövas av barnets hemkommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa