Ordningsregler på gymnasiet - överenskommelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du läsa och godkänna de ordningsregler som gäller på Strömstad Gymnasium.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa