Bostadsanpassning medgivande - ägarmedgivande/nyttjanderättshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att inhämta medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare genom deras e-legitimation gällande bostadsanpassningsbidrag. För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag, vänligen se Bostadsanpassningsbidrag - ansökan.

Om det är flera fastighetsägare eller nyttjanderättshavare behöver du inhämta ett medgivande från varje part. Skicka då in en ny e-tjänst för varje part. 

Ägarmedgivande
Äger du inte bostaden till 100 % behöver du ha samtliga fastighetsägares eller din bostadsrättsförening skriftliga medgivande på att anpassningarna är godkända.  

Nyttjanderättshavares medgivande
Du behöver ha eventuella nyttjanderättshavares (sambo, maka/make, barn som står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt) skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa