Skolgång i grundskola i annan kommun - ansökan

LÄS MER

Ansökan om skolgång i annan kommun än Strömstad, för elev folkbokförd i Strömstads kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn. och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se