Färdtjänst - ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.  Du kan i den här e-tjänsten söka färdtjänsttillstånd som gäller inom Västra Götalandsregionen.

Boka alltid din resa för färdtjänst via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

Du kan också här söka ersättning för resor utanför detta område (inom Sverige), så kallad riksfärdtjänst, om du inte kan resa med ordinarie färdmedel eller utan ledsagare. 

Information om hur färdtjänst fungerar i Strömstad

Information om riksfärdtjänst

När resan går till en vårdinrättning (t.ex. vårdcentral och sjukhus) är det sjukresa, se Sjukresor i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa