Insatser enligt LSS - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I de flesta fall handlar det om behovsprövade insatser som särskilt boende, personlig assistans eller hjälp i hemmet. 

Personer med funktionsnedsättning kan här ansöka om insatser med stöd av både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskild stöd och service (LSS), läs mer under Funktionsnedsatta.

När ansökan kommit in genomför biståndshandläggaren en utredning om vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Efter utredningen får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Behöver du information om vad för insatser som du kan söka kan du också vända dig till biståndshandläggaren inom Bistånd för Äldre och Funktionshindrade.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa