Explosiv vara - anmälan om föreståndare och deltagare, samt personer som har ett betydande inflytande över verksamheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ni som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan anmäla ny föreståndare och deltagare här.

Se 9 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Se även informationsblad om kompetens för föreståndare för brandfarlig vara, utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Mer information om anmälan av ny föreståndare

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara enligt lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor.

Från och med 1 augusti 2021 ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten, samtliga personer som får delta i hantering eller överföring av explosiv vara i verksamheten. Tillståndsmyndigheten ska sedan pröva lämpligheten hos anmälda deltagare som även ska godkännas.

Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret att genomföras. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i verksamheten.

Undantag från anmälningsplikt finns för deltagare i verksamhet som endast hanterar explosiv vara i begärlighetsgrad C eller i samband med utbildning. För detaljer, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3.

Mer information om explosiva varor.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+46 526 190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö - och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa