Kemikalier och bekämpningsmedel - ansökan/anmälan

LÄS MER

Ansökan eller anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. För bekämpningsmedel finns regler för hur, var och av vem bekämpningsmedel får användas.

När du använder kemiska produkter och bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och din omgivande miljö för risker.

Mer information om regler och tillstånd gällande användning av kemikalier och bekämpningsmedel.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se