Byte av språkval i grundskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att läsa ett modernt språk (tyska, franska och spanska) är något som öppnar dörrar både på semestern och när du söker olika typer av arbeten. Många arbetsgivare behöver anställda som kan olika språk, vidare ses det ofta som en merit.

Om du väljer bort att läsa ett modernt språk går du miste om så kallad Meritpoäng, i slutbetyget på gymnasiet. Av maximala 2,5 meritpoäng utgör moderna språk hela 1,5 meritpoäng. Dessa poäng kan vara viktiga när du söker in till högskole- och universitetsutbildningar där konkurrensen är stor om platserna.

EU har i sina mål uttryckt följande:

Tillsammans med EU-länderna, Europaparlamentet, regionerna och arbetsmarknadens parter
arbetar EU-kommissionen för att:

  • Alla i EU ska få möjlighet att lära sig två språk utöver sitt modersmål redan som barn
  • Skapa ett öppnare samhälle där olika grupper och människor kommunicerar med varandra
  • Stärka språkkunskapernas betydelse för anställbarhet och konkurrenskraft.

Dessa mål utgör kärnan i EU:s flerspråkighetspolitik.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa