Båtplats - inventering av båtplatser

LÄS MER

Rättighet att hyra båtplats inom kommunens småbåtshamnar är i första hand förbehållen kommunmedlem i Strömstads kommun. Av kommunallagen framgår det att "medlem av en kommun" är den som:

  • är folkbokförd i kommunen
  • äger en fast egendom i kommunen (kan även vara juridisk person)
  • betalar kommunalskatt i kommunen

Nyttjanderätt till båtplats som innehas av icke kommunmedlem kommer att sägas upp för upphörande efter båtsäsongen 2024.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+4652619000
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa