Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller vuxen far illa

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn eller vuxen far illa.  Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn eller vuxen mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. 

Då anmälan kan komma att lämnas ut i sin helhet till berörda är det viktigt att tänka på hur du formulerar anmälan om du vill vara anonym. Skriv exempelvis inte att det gäller din granne, kollega eller annat som kan härledas tillbaka till dig som anmälare.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen i Strömstads kommun.

VIKTIGT! Är ditt ärende akut och inte kan avvaktas? Kontakta i sådana fall SOS Alarm.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+4652619000
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa