Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) - Samtycke till informationsutbyte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kommunen i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, skall kunna ta del av kommunens tvärprofessionella arbetsgrupp och de resurser som finns har tillgängliga, behövs ett samtycke från ungdomen (samt vårdnadshavare om ungdom är under 18 år) att vi kan få dela den information vi har för att kunna hjälpa på bästa sätt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa