Livsmedels- och dricksvattensverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om dricksvatten- och livsmedelsverksamhet i Strömstads kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska starta ny dricksvatten- och livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.
I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Strömstads kommun behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.
Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Ni som har både dricksvatten- och livsmedelsanläggning behöver skicka in en registrering eller ändring för dricksvattenanläggningen och en för livsmedelsanläggningen.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du saknar svenskt personnummer så kan du använda ett styrkt samordningsnummer för att skaffa en Freja e-legitimation om du är EU/EES-medborgare. Samordningsnummer kan man få t.ex. när man ska bedriva näringsverksamhet eller köper fastighet i Sverige och saknar ett svenskt personnummer.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa