Hemtjänst/boendestöd - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Den som får stöd genom hemtjänst/boendestöd betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Socialförvaltningen räknar ut avgiften utifrån din redovisning av inkomster och boendekostnader. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte socialförvaltningen hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. Avgiften för hemtjänst/boendestöd blir som mest 2 575 kr/månad (år 2024).

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid socialförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information på Strömstads kommuns webbplats:

Avgifter för vård och omsorg/boendestöd - Strömstad (stromstad.se)

Kontakta Avgiftshandläggaren på Biståndsenheten :

0526-194 06
Telefontid mån-fre kl.10-12
agneta.gustafsson@stromstad.se

Övrig tid via Kommuncenter 0526-190 00

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa