Utökad vistelse i förskola - Ansökan

LÄS MER

8 kap 5 § skollagen:
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Beslut fattas av rektor/biträdande rektor. 

8 kap 9 § skollagen:
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Beslut fattas av rektor/ biträdande rektor. 

Avgift
Utökad tid, utöver 15 timmar per vecka, kan medföra en avgift för vårdnadshavarna.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa