Vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinerna mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta. Det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund ger troligen ett livslångt skydd mot alla sjukdomarna.

Vaccinering sker vid två tillfällen. Den första erhålls på barnavårdscentralen, när barnet är 1 ½ år. Den andra ges i skolan vid 6-8 års ålder.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa