Anmälan till lotsgruppsmöte

LÄS MER

Första måndagen varje månad ges företagare möjlighet att träffa tjänstepersoner från flera förvaltningar för vägledning.

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till ett lotsgruppsmöte där du vid ett och samma tillfälle får du vägledning gällande frågor om exempelvis tillstånd, arrende, markköp, bygglov, trafikfrågor och brandskydd.

Syftet är att ge bästa möjliga service gentemot nya och befintliga företag som har komplexa frågor och behöver möta fler förvaltningar samtidigt.

När en bokningsförfrågan kommer in görs en bedömning om vilka förvaltningar just du behöver träffa för ditt specifika ärende. Är det endast en förvaltning som berörs förmedlar vi istället en direktkontakt med en tjänsteperson.

Deltagare i Lotsgruppen: 

  • Näringslivsutvecklare, Leon Eriksson 
  • Teknisk chef, Roland Kindslätt
  • Plan & byggchef, Elin Solvang
  • Miljöchef, Kristian Seth
  • Räddningstjänst, Ida Luther Wallin

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa