Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Strömstads kommun. Region Västra Götaland har valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. 

För att du skall kunna få hemtjänst under tillfällig vistelse i Strömstad krävs att du har hemtjänst i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemtjänst för din räkning till Strömstads kommun. Det är alltså hemtjänsten i din hemkommun som gör beställningen om hemtjänst under din tillfälliga vistelse - inte Du som enskild person. 

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är  det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering. 

Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Strömstads kommun senast 4 veckor innan personens ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.
     

Läs mer om vad som gäller för tillfällig vistelse i Strömstads kommun under hjälp i hemmet.

Frågor om e-tjänsten

Strömstads kommun
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa