Fettavskiljare - anmälan

LÄS MER

Restauranger, pizzerior, livsmedelsbutiker, caféer med flera verksamheter ska installera fettavskiljare för att rena avloppsvatten från kök och disk.

Mer information om fettavskiljare.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska förvaltningen
tn@stromstad.se