Klagomål på skolverksamheten

LÄS MER

Enligt den nya skollagen (2010:800) som tillämpas från den 1 juli 2011, ska kommunerna ha skriftliga rutiner för hur man tar emot och utreder klagomål på utbildningen.

Författningstext

Skollagen 4 kap. 8§
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa