Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Patienter från Region Västra Götaland och som är inskrivna i hemsjukvården i sin hemkommun har rätt att få hemsjukvård under sin tillfälliga vistelse i Strömstads kommun. Patienter utanför Region Västra Götaland tas emot om möjlighet finns. 

Din hemkommun skall då göra en beställning om hemsjukvård för din räkning till hemsjukvården i Strömstads kommun  - inte Du som enskild person. 

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemsjukvården under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att beställningen ligger på så rätt nivå som möjligt. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering. 

Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Strömstads kommun senast 4 veckor innan personens ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut. För insatser debiteras hemkommunen/hemregionen 828 kronor per timme under 2024.
  • Även restid debiteras för samma timkostnad. Efter en kostnadsberäkning av resor återkommer Strömstads kommun med ärendet som ska signeras av hemkommunen innan uppdraget påbörjas.

Läs mer om vad som gäller för tillfällig vistelse i Strömstads kommun under hjälp i hemmet.

För hemtjänst vid tillfällig vistelse görs inte ansökan här, utan då gäller e-tjänsten Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning.

 

Frågor om e-tjänsten

Strömstads kommun
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa