Avloppsanläggning, enskild - ansökan

LÄS MER

Denna tjänst använder du när du ska
- anlägga ny avloppsanläggning
- ändra befintlig avloppsanläggning
- installera torrtoalett

Mer information om eget avlopp och vilka tillstånd som behövs.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta med markerade vattenbrunnar
  • Situationsplan med förslag till placering och utformning av avloppsanläggningen