Värmepump (bergvärme/jordvärme/ytvattenvärme) - anmälan

LÄS MER

Ska du installera en värmepump måste du göra en anmälan till kommunen minst 6 veckor innan beräknad arbetsstart.

Mer information om tillstånd för värmepumpar.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan