Borrvatten - anmälan/ansökan om avledning av borrvatten

LÄS MER

Vid bergborrning uppkommer ofta stora mängder spolvatten. Ta kontakt med kommunen om du har för avsikt att släppa borrvattnet till dagvattennätet.

Mer information om utsläpp av spolvatten från bergborrning.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00